Запис Детальніше

Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко»)

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко»)
 
Creator Алєксєєва, О.О.
 
Subject mononuclear sentence
impersonal sentence
sentence
indefinite-personal sentence
nominative sentence
inner monologue
односкладне речення
безособове речення
інфінітивне речення
неозначено-особове речення
номінативне речення
невласне пряма мова
 
Description Алєксєєва Олена Олександрівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
У статті подано дослідження формально-граматичної та стилістичної структури оповідання Миколи Вінграновського в аспекті функціонування різних типів односкладних речень. Проаналізовано експресивний потенціал односкладних конструкцій, способи їх увиразнення. Розглянуто роль невласне прямої мови персонажів у структурно-стилістичній організації художнього тексту.
The article analyzes the grammatical and stylistic structure of Mykola Vin-granovskyi’s narrative in the aspect of different types of mononuclear sentences functioning. The expressive poten-tial of mononuclear constructions and the ways of their emphasis have been analyzed. The role of inner monologue of the characters in the structural and stylistic organization of the literary text has been considered.
 
Date 2013-05-20T11:54:12Z
2013-05-20T11:54:12Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Алєксєєва О.О. Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко») / Алєксєєва Олена Олександрівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 39–44.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8501
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна