Запис Детальніше

Інфінітив у давніх германських мовах

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інфінітив у давніх германських мовах


 
Creator Долгополова, Лілія Анатоліївна; завідувач кафедри німецької мови і перекладу Київського національного лінгвістичного університету
 
Subject давні германські мови; інфінітив; інфінітивні форми; періодизація
Old Germanic; infinitive; infinitive forms; periodization
древние германские языки; инфинитив; инфинитивные формы; периодизация
 
Description У статті розглядаються морфосинтаксичні та функціональні особливості інфінітивних форм у давніх германських мовах; виявляються спільні й специфічні риси досліджуваного мовного явища в окремих германських мовах; уточнюється періодизація давніх германських мов.
The article studies grammatical and functional peculiarities of infinite forms in Old Germanic languages. The author discusses their common and specific features in some Germanic languages and contributes to established periodization of Old Germanic languages.
В статье рассматриваются морфосинтаксические и функциональные особенности инфинитивных форм в древних германских языках; выявляются общие и специфические черты данного языкового явления в отдельных германских языках; вносятся уточнения в периодизацию древних германских языков.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-06-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/2
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/2/2