Records

Studia Philologica

View Archive Info

 • » КОЛЬОРОНАЗВИ “ЖОВТИЙ” ТА “СИНІЙ” У СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА...
  Мельник, Валентина Іванівна; Київський університет імені Бориса Гринченка, доцент кафедри германської та романської філології; Качан, Ольга Юріївна; Київський університет імені Бориса Гринченка, магістрант кафедри германської та романської філології
  2013-07-30
  View Record | View Original
 • » DISCOURSE CATEGORY OF “INVOLVEMENT” IN ACADEMIC DISCOURSE IN THE CONTEXT OF ITS...
  Sokolova, V.I.,
  2015-04-19
  View Record | View Original
 • » &mdash
  Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна; завідувач кафедри германської та романської філології Київського університету імені Бориса Грінченка
  2013-06-12
  View Record | View Original
 • » РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕОНТИЧНИХ НОРМ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ У. ШЕКСПІРА)
  Савельєва, Н.О.; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
  2014-11-11
  View Record | View Original
 • » ЕЛІПТИЧНІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
  Гладуш Н.Ф., Гладуш Н.Ф.; Київський університет імені Бориса Грінченка Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
  Соколовська, С.В.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2014-11-13
  View Record | View Original
 • » МІНІМАЛЬНІ РЕАКЦІЇ-ВІДПОВІДІ В АНГЛОМОВНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ІНТЕРВ’Ю: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
  Цапро, Г.Ю.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » ЛІНГВІСТИЧНА ПРАГМАТИКА ТА ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ
  Безугла, Лілія Ростиславівна; професор кафедри німецької філології та перекладу Харьківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
  2013-07-30
  View Record | View Original
 • » СИНТАКСИЧНА МЕТАФОРА У СВІТЛІ ГРАМАТИКИ КОНСТРУКЦІЙ
  Жаботинська, Світлана Анатоліївна; Черкаській національний університет імені Богдана Хмельницького
  2013-07-29
  View Record | View Original
 • » СТРУКТУРА ЛІНГВІСТИЧНОГО МЕТОДУ: ГОМОГЕННІ Й ГЕТЕРОГЕННІ КОНЦЕПЦІЇ
  Глущенко, В.А.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2015-04-17
  View Record | View Original
 • » ПОРУШЕННЯ МАКСИМ ПРИНЦИПУ СПІЛКУВАННЯ ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ
  Козлова, О.С.; Київський університ імені Бориса Грінченка
  2014-11-11
  View Record | View Original
 • » ENGLISH AND BIELORUSSIAN METAPHORS IN ECONOMIC DISCOURSE
  Kukharenka, N.S.
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » ПРИНЦИПИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ КОМПАРАТИВНОСТІ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Грипас, О.Ю.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2014-11-09
  View Record | View Original
 • » REFFLEXIVITY IN PRESENT-DAY ENGLISH
  Hyryn, Oleg; Житомирський державний університет імені Івана Франка, старший викладач
  2013-07-25
  View Record | View Original
 • » РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
  Зізінська, А.П.; Білоцерківський національний аграрний університет
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » &mdash
  Федорова, Лариса Олександрівна; Національний технічний університет України, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови; Янко, Юлія Володимирівна; Національний технічний університет України, магістрант кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
  2013-07-30
  View Record | View Original
 • » КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ВИОКРЕМЛЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ДОМІНАНТ
  Саєвич, І.Г.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2014-11-14
  View Record | View Original
 • » ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРИРОДА СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ
  Приходько, Анатолій Миколайович; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, професор кафедри германської філології
  2013-07-29
  View Record | View Original
 • » OXFORD TEXT ARCHIVE: ДОСВІД ОБРОБКИ КОРПУСНИХ ДАНИХ
  Юзькова, І.В.; Київський університет імені Бориса Грінченка
  2015-04-21
  View Record | View Original
 • » НФОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ СІМЕЙНОГО ДИСКУРСУ
  Семенюк А.А., Хникіна О.О.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  2015-04-17
  View Record | View Original
 • » ДЕГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ
  Гирин, О.В.; Житомирський державний університет імені Івана Франка
  2014-11-11
  View Record | View Original
 • » ТИПИ СИНТАКСИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ І ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СИНТАКСИЧНОМУ ПРОСТОРІ АНГЛОМОВНОЇ...
  Олімська, А.К.; Херсонський державний університет
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ У МУЛЬТИСТОРОННІЙ ІНТЕРАКЦІЇ
  Консевич, М.С.; Житомирський державний університет ім. І.Франка
  2014-11-13
  View Record | View Original
 • » TEXT STYLE TRANSFORMING IN THE PROCESS OF TRANSLATION
  Kozachuk, A.M.; Borys Grinchenko Kyiv University
  2015-04-20
  View Record | View Original
 • » СЛОВО "НАРОД" В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ
  Воркачев, Сергей Григорьевич; Кубанський державний технологічний університет, професор кафедри науково-технічного перекладу
  2013-07-29
  View Record | View Original
1 - 25 of 139 Items    1 2 3 4 5 6 > >>