Запис Детальніше

МОРФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧИХ МОДЕЛЕЙ ІМЕННИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – VIII ст.

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МОРФОНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧИХ МОДЕЛЕЙ ІМЕННИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – VIII ст.


 
Creator Русаченко, Наталя Петрівна; Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри української мови
 
Subject морфонологія; діахронія; іменниковий словотвір; альтернація; староукраїнська мова XVI – XVIII ст.
морфонология; диахрония; именное словообразование; альтернация; староукраинский язык XVI – XVIII вв.
morphonology; diachrony; substantival formation; alternation; Оld Ukrainian language in the second half of the XVI-XVIII century
 
Description У статті зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик при творенні іменників староукраїнської мови  другої половини XVI – XVIII ст. Виявлено ступінь поширеності та особливості функціонування  вокалічних та консонантних альтернацій у системі іменникового словотвору.
В статье  указана необходимость использования морфонологических характеристик в процессах словообразования имен существительных староукраинского языка XVI – XVIII ст.. Выявлена степень распространенности и особенности функционирования вокаличних и консонантных  альтернаций в системе именного словообразования. 

 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/28
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/28/48