Запис Детальніше

STRUCTURAL PECULIARITIES OF MIDDLE AND ERGATIVE CONSTRUCTIONS IN ENGLISH

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title STRUCTURAL PECULIARITIES OF MIDDLE AND ERGATIVE CONSTRUCTIONS IN ENGLISH
STRUCTURAL PECULIARITIES OF MIDDLE AND ERGATIVE CONSTRUCTIONS IN ENGLISH
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЛЬНЫХ И ЭРГАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 
Creator Polkhovska, Maryna; кафедра англійської мови та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка
 
Subject медіальна та ергативна конструкції; імпліцитний підмет; позиція специфікатора; тета-роль
Middle and Ergative Construction; Implicit subject; Position of Specificator; Teta-Role
медиальная и эргативная конструкции; имплицитное подлежащее; позиция спецификатора;тета-роль
 
Description У статті аналізуються синтаксичні особливості медіальних та ергативних конструкцій в англійській мові з позиції генеративної граматики. Встановлено, що медіальні та ергативні дієслова походять з одногокласу дієслів. Головною синтаксичною відмінністю цих конструкцій є маркування ергативним дієсловом імпліцитного підмета тета-роллю каузатора і генерування медіальним дієсловом позицій для породження двох підметів.
The article analyzes syntactic peculiarities of English middle and ergative constructions from the point of view of generative grammar. It claims that middle and ergative verbs generate from the same verb class. The main syntactic differences of these constructions are ergative verb marking of implicit subject with causer teta-role, and middle verb generation of position for two subjects.
В статье анализируются синтаксические особенности порождения медиальных и эргативных конструкций в английском языке с позиций генеративной грамматики. Установлено, что медиальные и эргативные глаголы происходят из одного класса глаголов. Главной синтаксической разницей этих конструкций является маркировка эргативным глаголом имплицитного подлежащего тета-ролью каузатора и генерация медиальным глаголом позиций для порождения двух подлежащих.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-07-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/8
 
Source Studia Philologica; 2012: Випуск 1
 
Language eng
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/8/13