Запис Детальніше

ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ У МУЛЬТИСТОРОННІЙ ІНТЕРАКЦІЇ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ У МУЛЬТИСТОРОННІЙ ІНТЕРАКЦІЇ
ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ У МУЛЬТИСТОРОННІЙ ІНТЕРАКЦІЇ
ПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ У МУЛЬТИСТОРОННІЙ ІНТЕРАКЦІЇ
 
Creator Консевич, М.С.; Житомирський державний університет ім. І.Франка
 
Subject мультистороння інтеракція; міжособові симетричні / асиметричні відносини; мовленнєвий акт; статусні й інтерактивні ролі комунікантів.
многосторонняя интеракция, межличностные симметричные / ассиметричные отношения, речевой акт, статусные и интерактивные роли коммуникантов
multi-party interaction, speech act, symmetric / asymmetric relationships, status and interaсtional roles of participants.
 
Description У статті розглядається взаємодія комунікантів у мультисторонній інтеракції, а також мовленнєві акти, які вживаються інтерактантами у спілкуванні.
В статье рассматривается взаимодействие коммуникантов в многосторонней интеракции, а также речевые акты, которые употребляются интерактантами в разговоре.
The article deals with the interpersonal relationship of participants in multi-party interaction and speech acts used by the participants in conversation.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-11-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/55
 
Source Studia Philologica; № 2 (2013): Studia Philologica
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/55/67