Запис Детальніше

РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 
Creator Зізінська, А.П.; Білоцерківський національний аграрний університет
 
Subject speech act, request, directive.
речевой акт, реквестив, директив.
мовленнєвий акт, реквестив, директив.
 
Description The article investigates language units used in in Middle English for making a request. The article focuses on structural characteristics of the said language means. The data selected from Middle English texts illustratethe functioning of typical requestive patterns.
Анализ материала исследования позволил установить наиболее распространенные реквестивы в исследуемый период. Статья содержит иллюстративный материал среднеанглийскогоязыка.
У статті розглядаються структурні особливості реквестивних мовленнєвих актів у середньо-англійській мові. Здійснено аналіз одиниць, які вживаються для вираження прохання. Встановлено, що найбільш поширеними реквестивами у досліджуваний період є дієслова lete, pray, praieth,а також імперативні конструкції. Стаття містить ілюстративний матеріал, дібраний з різних творів середньоанглійської мови.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-04-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87
 
Source Studia Philologica; № 3 (2015): Студія Філологіка
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/87/95