Запис Детальніше

Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці майбутніх учителів початкових класів

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці майбутніх учителів початкових класів
Using simulation teaching situations in the educational process of preparing future elementary school teachers
 
Creator Красюк, Людмила В.
Krasjuk, Ljudmyla V.
 
Subject моделювання педагогічних ситуацій
навчальний процес
майбутні вчителі початкових класів
modeling teaching situations
the learning process
the future primary school teachers
 
Description У даній статті розглядаються різноманітні види
моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці
майбутніх учителів початкових класів. Наводяться конкретні приклади, які
доречно використовувати на лабораторно-практичних заняттях із
дисциплін педагогічного циклу, а саме: ситуації-ілюстрації, ситуації-вправи,
ситуації-проблеми, ситуації-оцінки, ситуації-замальовки, рольові ситуації.
Розкрито їх значення в навчальному процесі ВНЗ. Виділяються етапи
моделювання педагогічних ситуацій.
This article discusses the different types of modeling of pedagogical
situations in the educational process in the preparation of future teachers of
primary classes. Provides specific examples that are appropriate to the laboratory
and practical classes disciplines of the pedagogical cycle, namely: the situation to
illustrate, the situation exercises, situation problems, situation-evaluation, of the
situation sketches, role-playing situations. Disclosed their value in the educational
process of the university. Stand out stages of the modeling of pedagogical
situations.
 
Date 2015-04-14T09:13:27Z
2015-04-14T09:13:27Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Красюк Л. В. Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці майбутніх учителів початкових класів / Л. В. Красюк // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск CХV (115). – С. 87-95
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/110
 
Language other
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова