Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)
  Куницький, Михайло П.; Kunytskyi, Mykhailo P.
  2014-08-23
  View Record | View Original
 • » Освіта національних меншин України в 1920 – 1930-і роки : історіографія
  Кузьменко, Аліна В.; Kuzmenko, Alina V.
  2011-11-15
  View Record | View Original
 • » Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст. : витоки,...
  Куйбіда, Віктор В.; Kuibida, Viktor V.
  2012-10-29
  View Record | View Original
 • » Православне духовенство Київської єпархії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. :...
  Кузнець, Тетяна В.; Kuznets, Tetiana V.
  2013-10-14
  View Record | View Original
 • » Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917–1921 рр. :...
  Крик, Назарій В.; Kryk, Nazarii V.
  2015-02-16
  View Record | View Original
 • » Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної...
  Матвєєва, Галина В.; Matvjejeva, Ghalyna V.
  2015-01-27
  View Record | View Original
 • » Південно-Західні залізниці на теренах України в другій половині XIX століття : досвід...
  Кривопішин, Олексій М.; Kryvopishyn, Oleksii M.
  2012-12-29
  View Record | View Original
 • » Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток поліетнічного соціуму
  Максименюк, Марина Ю.; Maksymenjuk, Maryna Ju.
  2014-01-01
  View Record | View Original
 • » Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної...
  Майборода, Артем О.; Majboroda, Artem O.
  2014-02-24
  View Record | View Original
 • » Науковий простір та професійна діяльність академіка О. П. Маркевича (1905 – 1999 рр.)
  Кратко, Ольга В.; Kratko, Olha V.
  2012-12-24
  View Record | View Original
 • » Село західних областей України: соціальні трансформації (вересень 1939 – червень 1941...
  Котовський, Ростислав В.; Kotovskyi, Rostyslav V.
  2012-02-29
  View Record | View Original
 • » Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у...
  Костюченко, Людмила В.; Kostiuchenko, Liudmyla V.
  2013-05-21
  View Record | View Original
 • » Коренізація в Кримській АРСР у 20– 30-х роках ХХ століття
  Кондратюк, Григорій М.; Kondratiuk, Hryhorii M.
  2015-03-13
  View Record | View Original
 • » Охорона та збереження пам’яток історії та культури в Україні 1991– 2012 рр. :...
  Комарницька, Ірина Ю.; Komarnytska, Iryna Yu.
  2013-05-20
  View Record | View Original
 • » Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М. І....
  Козубенко, Юрій Л.; Kozubenko, Yurii L.
  2014-10-17
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів духовно-моральних цінностей
  Ковровський, Ігор Г.; Kovrovskyi, Ihor H.
  2013-02-14
  View Record | View Original
 • » Соціально-економічний розвиток Київської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
  Казьмирчук, Марія Г.; Kazmyrchuk, Mariia H.
  2012-03-23
  View Record | View Original
 • » Українські землі в податковій політиці Росії (XVIII – початок ХХ ст.) : історіографія
  Годунова, Лариса В.; Ghodunova, Larysa V.
  2015-04-14
  View Record | View Original
 • » Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.)
  Кириленко, Сергій O.; Kyrylenko, Serghij O.

  View Record | View Original
 • » Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної...
  Дуброва, Світлана В.; Dubrova, Svitlana V.
  2015-03-27
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних...
  Гойдош, Надія І.; Ghojdosh, Nadija I.
  2015-03-27
  View Record | View Original
 • » Формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних...
  Ярославцева, Мілена І.; Jaroslavceva, Milena I.
  2015-01-27
  View Record | View Original
 • » Формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільних навчальних...
  Ярославцева, Мілена І.; Yaroslavtseva, Milena I.
  2015-01-27
  View Record | View Original
 • » Формування комунiкативної культури майбутніх аграрiїв у процесі професiйної підготовки
  Зуєнко, Неля О.; Zuienko, Nelia O.
  2012-03-17
  View Record | View Original
 • » Виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка
  Іващенко, Катерина В.; Ivashchenko, Kateryna V.
  2012-02-15
  View Record | View Original
1 - 25 of 1225 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>