Запис Детальніше

Підготовка вчителів до керівництва творчою проектною діяльністю молодших школярів : теоретичний контент

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка вчителів до керівництва творчою проектною діяльністю молодших школярів : теоретичний контент
Teachers’ training for control of creative project work of shoolchildren : theoretical content
 
Creator Молчанова, Вікторія В.
Molchanova, Viktorija V.
 
Subject вчитель початкової школи
молодші школярі
фахова підготовка
педагогічна готовність
проектна діяльність
творча діяльність
керівництво проектною діяльністю
a primary school teacher
schoolchildren
professional training
pedagogical willingness
project activity
creative work
control of project activity
 
Description У статті розглянуто теоретичний аспект підготовки майбутніх
учителів початкової школи до керівництва проектною діяльністю дітей.
Theoretical aspect of training of future teachers of a primary school for
control of children’s project activities is reviewed in the article.
 
Date 2015-04-14T11:48:11Z
2015-04-14T11:48:11Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Молчаноав В. В. Підготовка вчителів до керівництва творчою проектною діяльністю молодших школярів : теоретичний контент // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. ‒ № 3 (50). – Тематичний випуск : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". – Київ : Педагогічна преса, 2013. – Т. 1. - С. 164-167.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/111
 
Language other
 
Publisher Педагогічна преса