Запис Детальніше

Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою
Formation of professional competence of future teachers of elementary school credit-modular system
 
Creator Черненко, Галина М.
Chernenko, Ghalyna M.
 
Subject компетентність
професійна компетентність
майбутні вчителі початкових класів
кредитно-модульна система
competence
professional competence
future elementary school teacher
credit-modular system
 
Description У статті розкрито проблему формування професійної компетентності
майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою.
Обґрунтовано визначення понять «компетентність», «професійна
компетентність». Представлено зміст теоретичної та практичної
підготовки майбутніх учителів початкової школи. Виділено вміння, що
формуються в майбутніх учителів початкової школи: педагогічні, аналітичні,
прогностичні, проективні, рефлексивні, організаторські, комунікативні.
Розкрито особливості кредитно-модульної системи навчання у вищих
навчальних закладах. Доведено ефективність використання кредитно-модульної системи навчання у процесі формування професійної
компетентності.
In the article the problem of formation of professional competence of future
primary school teachers on credit-modular system. Determination of concepts
«competence», «professional competence, is grounded». Shows the contents of the
theoretical and practical training of future primary school teachers. Highlighted
skills are formed at the future elementary school teachers: educational, analytical,
predictive, projective, reflexive, organizational, and communication. The features of
credit-modular system of teaching in higher education. The efficacy of the use of
credit-modular system in the formation of professional competence.
 
Date 2015-04-14T12:25:07Z
2015-04-14T12:25:07Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Черненко Г. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за кредитно-модульною системою // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск CХV (115). – С. 228-235.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/112
 
Language other
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова