Запис Детальніше

Професійна освіта на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна освіта на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)
Professional education on the territory of Reihskomissariat «Ukraine» (1941 – 1944)
 
Creator Гончаренко, Інна В.
Ghoncharenko, Inna V.
 
Subject Друга світова війна
геноцид
заклад професійної освіти
Райхскомісаріат «Україна»
генеральний комісаріат
гебітскомісаріат
орган місцевого управління
Second World War
genocide
vocational education
Reihskomissariat «Ukraine»
general komissariat
gebietskomissariat
local authority
 
Description У дисертації на підставі використання значного масиву різнопланових
джерел викладено процес створення та функціонування закладів професійної
освіти на теренах Райхскомісаріату «Україна». Праця є першим в історіографії
комплексним дослідженням цієї теми, в результаті якого розкрито специфіку та
основні напрями нацистської окупаційної політики у сфері професійної освіти.
З'ясовано причини відповідно до яких окупаційна адміністрація РКУ всупереч
попереднім планам пішла на створення навчальних закладів, які готували фахівців
для різних галузей господарства. Висвітлено конфлікт у питаннях створення
закладів професійної освіти між керівниками Райхсміністерства східних
окупованих територій А.Розенбергом та РКУ Е.Кохом. Визначено типи навчальних
закладів професійної освіти, особливості їхньої організаційної структури,
забезпечення навчально-виховного процесу та його результативність.
In the dissertation uses many sciendifie sources described the creation and
operation of the professional education on the territory of Reihskomissariat «Ukraine».
This work the first comprehensive study in the historiography in which disclosed the
specifics and the main directions of the Nazi occupation policy in the field of voca tional
education. Clarified the reasons why RKU despite previous plans to set up schools train
specialists for the various industries. Deal with the conflict in the creation of the
vocational education between the head Reich minister of occupied eastern territory
A.Rosenberg and E.Koh.
 
Date 2015-04-15T09:34:30Z
2015-04-15T09:34:30Z
2012-11-20
 
Type Thesis
 
Identifier Гончаренко І. В. Професійна освіта на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук (07.00.01 - історія України) / І. В. Гончаренко ; наук. кер. О. Є. Лисенко. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2012. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/121
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.