Запис Детальніше

Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти
Formation of future mechanics’ professional competence in vocational educational centers
 
Creator Дубініна, Оксана В.
Dubinina, Oksana V.
 
Subject професійно-технічна освіта
центр професійно-технічної освіти
професійна компетентність автослюсаря
професійна підготовка майбутнього робітника
майбутніх автослюсарів
vocational education
the center of vocational education
car mechanic professional competence
training of future work
 
Description Робота присвячена проблемі формування професійної компетентності
майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти. Проаналізовано
методологічні та концептуальні основи підготовки майбутніх робітників сфери
технічного обслуговування автомобіля в системі професійно-технічної освіти.
У дисертації визначено сутність та сучасний стан розробки проблеми
формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах
професійно-технічної освіти в педагогічній теорії і практиці. На основі аналізу
наукової літератури обґрунтовано педагогічні умови формування професійної
компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти.
З’ясовано загальні психолого-педагогічні особливості формування професійної
компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно -технічної освіти.
Розроблено та науково обґрунтовано модель формування професійної
компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно -технічної освіти.
Експериментально перевірено ефективність використання розробленої
методики формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у
центрах професійно-технічної освіти. Розроблено науково-методичне забезпечення
реалізації пропонованої методики.
The work is devoted to the formation of professional competence fitter centers of
vocational education. Analyzed the methodological and conceptual foundations of future
field workers maintenance vehicle in the system of vocational education.
The essence and the current state of the problem of the formation of future
mechanics’ professional competence in vocational educational centers is analized in
educational theory and practice. Based on the analysis of the literature the essence and
pedagogical conditions of future mechanics’ professional competence in vocational
educational centers is defined. It is shown the common psychological and pedagogical
peculiarities of future mechanics’ professional competence in vocational educational
centers. The model of future mechanics’ professional competence in vocational
educational centers is developed and scientifically proved.
Experimentally tested the efficiency of the developed method of forming mechanics’
professional competence in vocational educational centers. The scientific and
methodological support of the proposed technique is developed.
The work is devoted to the formation of professional competence fitter centers of
vocational education. Analyzed the methodological and conceptual foundations of future
field workers maintenance vehicle in the system of vocational education.
The essence and the current state of the problem of the formation of future
mechanics’ professional competence in vocational educational centers is analized in
educational theory and practice. Based on the analysis of the literature the essence and
pedagogical conditions of future mechanics’ professional competence in vocational
educational centers is defined. It is shown the common psychological and pedagogical
peculiarities of future mechanics’ professional competence in vocational educational
centers. The model of future mechanics’ professional competence in vocational
educational centers is developed and scientifically proved.
Experimentally tested the efficiency of the developed method of forming mechanics’
professional competence in vocational educational centers. The scientific and
methodological support of the proposed technique is developed.
 
Date 2015-04-22T09:40:29Z
2015-04-22T09:40:29Z
2013-05-21
 
Type Thesis
 
Identifier Дубініна О. В. Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) / О. В. Дубініна ; наук. кер. Є. В. Кулик. - Переяслав-Хм. : Наук. світ, 2013. - 21 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/134
 
Language other
 
Publisher Науковий світ