Запис Детальніше

Становище радянських військовополонених на території України 1941 – 1944 рр.

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Становище радянських військовополонених на території України 1941 – 1944 рр.
Situation of Soviet prisoners of war in Ukraine 1941 - 1944.
 
Creator Заболотний, Олександр М.
Zabolotnyj, Oleksandr M.
 
Subject німецько-радянська війна 1941 – 1945 рр.,
окупована територія
радянські військовополонені
політика щодо військовополонених
злочинні накази
знищення в таборах та лазаретах
геноцид
виснаження
хвороби
голод
місцеве населення
допомога
German-Soviet War 1941 – 1945's
occupied territory
Soviet prisoners of war
politics of war
criminal orders
destruction in the camps and hospitals
genocide
exhaustion
disease
hunger
local people
help
 
Description В дисертаційному дослідженні виявлено, що Червона Армія була не готова до стійкої
оборони. З’ясовано, що створені німцями табори та лазарети для військовополонених не
відповідали встановленим міжнародними конвенціями нормам, вони розташовувалися
переважно у полі, і їх оточували дротом. Іноді їх розміщували у загонах для худоби, складах,
фермах, стадіонах, в розбитих казармах і церквах. Доведено, що основними методами та
засобами знищення полонених були: голод, холод, хвороби, фізичне знущання, виснаже ння
та непосильна праця. Висвітлено політику окупаційної влади щодо радянських
військовополонених на території України, показано динаміку зміни ставлення до полонених
в різні періоди війни. Досліджено важливу роль, яку відіграли жителі міст і сіл України у
полегшенні становища радянських військовополонених.
In the dissertation research revealed that Soviet troops were not ready for a stable defense. It
was found that the Germans established camps and hospital for prisoners of war did not meet the
established international conventions and nor ms, they were located mainly in the field and are
surrounded by wire. They are sometimes placed in the farmyard, warehouses, farms, stadia, broken
barracks and churches. It is proved that the main methods and means of destruction were captured:
hunger, cold, disease, physical abuse, exhaustion and overwork. Clarifies the policy of the
occupation authorities on Soviet prisoners of war in Ukraine, depicts the development of attitudes to
prisoners in different periods of war. Explored the important role played by the inhabitants of towns
and villages of Ukraine in relief of Soviet prisoners of war.
 
Date 2015-04-29T09:01:19Z
2015-04-29T09:01:19Z
2012-02
 
Type Thesis
 
Identifier Заболотний, О. М. Становище радянських військовополонених на території України 1941-1944 рр. : автореф. дисерт. на здобут. наук. ступ. канд. іст. наук (07.00.01 - історія України) / О. М. Заболотний ; наук. кер. Г. Д. Казьмирчук. - Переяслав-Хм. : ЛОГОС, 2012. - 19 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/136
 
Language other
 
Publisher ЛОГОС