Запис Детальніше

Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М. І. Котова (1896–1978)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М. І. Котова (1896–1978)
Systematization of Plants and Nature Protection Issues in the Scientific Research of Professor M. I. Kotov (1896 – 1978)
 
Creator Козубенко, Юрій Л.
Kozubenko, Yurii L.
 
Subject Котов М. І.
науково-організаційна робота
систематика рослин
ботаніка
сільськогосподарська наука
охорона природи
Kotov M. I.
scientific and organizational work
systematization of plants
botany
agricultural science
wildlife conservation
 
Description Дисертація присвячена комплексному дослідженню наукового простору та професійної
діяльності видатного українського вченого в галузі ботанічної науки М.І. Котова. У роботі вперше
подано періодизацію життєвого та творчого шляху вченого, розкрито умови та ключові чинники
формування його наукового світогляду, з’ясовано й охарактеризовано наукову та організаційну
роботу М.І. Котова в науково-дослідних установах УРСР, проаналізовано основні напрями
наукових досліджень ученого в галузі ботанічної, сільськогосподарської науки та охорони
природи, показано внесок М.І. Котова в розвиток вітчизняної і світової ботаніки.
The thesis is devoted to the comprehensive study of the research and professional activity of
M.I. Kotov who is an outstanding Ukrainian scientist in the field of Botanical science. The research
represents the periodization of life and creative career of the scientist, it discloses circumstances and key
factors of his scientific position formation, clarifies and describes M.I. Kotov’s scientific and
organizational work at USSR research institutions, analyses the main directions of scientific research in
the field of botanical and agricultural science, and wildlife conservation, shows M.I. Kotov’s contribution
to the development of national and world botany.
 
Date 2015-05-26T11:11:39Z
2015-05-26T11:11:39Z
2014-10-17
 
Type Thesis
 
Identifier Козубенко Ю. Л. Систематика рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора М. І. Котова (1896-1978) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.07 - історія науки і техніки / Ю. Л. Козубенко ; наук. кер. Н. І. Коцур. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2014. - 20 с.
http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/148
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.