Запис Детальніше

Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі
The professional preparation of future excursion guidance experts at higher educational establishments of tourism industry
 
Creator Матвєєва, Галина В.
Matvjejeva, Ghalyna V.
 
Subject професійна підготовка майбутніх екскурсознавців
професійна освіта екскурсознавців
екскурсійна діяльність
екскурсовод
екскурсійна справа
критерії
модель
організаційно-педагогічні умови
майбутні екскурсознавці
вищі навчальні заклади туристичної галузі
professional preparation of future excursion guidance experts
future excursion guidance experts’ vocational education
excursion activities
tour guide
tour business
criteria
model
organizational and pedagogical conditions
future excursion guidance experts
higher educational establishments of tourism industry
 
Date 2015-05-28T12:32:18Z
2015-05-28T12:32:18Z
2015-01-27
 
Type Thesis
 
Identifier Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Г. В. Матвєєва ; наук. кер. Г. С. Цехмістрова. - Переяслав-Хм. : Лукашевич О. М., 2015. - 21 с.
http://176.105.99.186:8081/xmlui/handle/8989898989/160
 
Language other
 
Publisher Лукашевич О. М.