Запис Детальніше

АСИНДЕТИЧНЕ СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЄДНІСТЬ ФОРМАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title АСИНДЕТИЧНЕ СУБСТАНТИВНЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЄДНІСТЬ ФОРМАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
 
Creator Дроф’як, Н.І.
 
Subject асиндетичне субстантивне словосполучення, пропозиції базисних фреймів, фор- мальна модель, концептуальна модель, синтаксична синонімія.
 
Description У статті висвітлено асиндетичне субстантивне словосполучення як єдність узагальненої син-таксичної форми (формальної моделі) та узагальненого синтаксичного значення (концептуаль-ної моделі). Для аналізу та моделювання інформації використано пропозиції базисних фреймів.Розглянуто явище синтаксичної синонімії як здатності декількох синтаксичних форм експліку-вати різні модифікації того самого схемного значення
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor
 
Date 2016-12-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/159
 
Source Studia Philologica; № 6 (2016): Студія Філологіка №6
2412-2491
2311-2425
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/159/158
 
Rights Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).