Запис Детальніше

Physics. Mechanics

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Physics. Mechanics
 
Creator Tarashchenko, Natalia Ivanivna
Kuz, Oleksandr Pavlovych
Drozdenko, Oleksandra Volodymirivna
Dolyanivska, Olga Valerivna
 
Contributor Gorshkov, V. M.
Usyk, Galyna Mykolaivna
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 
Subject механіка
mechanics
kinematics
dynamics
relativity mechanics
531
 
Description Навчальний посібник призначений для студентів що вивчають розділ фізики «Механіка» і навчаються за напрямом підготовки 13 «Механічна інженерія», а також може бути корисним для інших спеціальностей Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». У посібнику зібрано теоретичний та практичний матеріал що дає змогу, не використовуючи підручники, отримати повну картину та знання основних законів з розділу фізики «Механіка». Тематика наведеного в навчальному посібнику матеріалу направлена на отримання та закріплення теоретичних знань студентів. Практичне використання даних знань наведено у вигляді розглянутих прикладів задач. Приклади задач представлені по усіх розділах механіки. Після кожної теми наведені адреси інтернет ресурсів, де можна побачити досліди що підтверджують виконання тих чи інших законів механіки. Навчальний посібник можуть використовувати студенти не тільки денного а також і заочного та дистанційного навчання.
The study aid is intended for students studying section "Mechanics" in physics, studies specialization is 13 "Mechanical Engineering", and it could be used for other students’ specialties at the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. The study aid contains theoretical and practical material that allows getting a complete picture and knowledge of the basic laws of physics in the section "Mechanics" without using textbooks. Topics, described in the material of the study aid, are aimed at obtaining and consolidating students’ theoretical knowledge. The practical usage of this knowledge is examined in the form of solved problems. Examples of tasks and problems are presented in all sections of mechanics. After each topic Internet resources references are provided; at these resources, the experiments confirming the fulfillment of certain laws of mechanics could be found. The study aid can be used not only by full-time students but also by part-time students or as an informational source for distance learning.
 
Date 2017-04-13T10:58:02Z
2017-04-13T10:58:02Z
2017
 
Type Book
 
Identifier Physics. Mechanics [Electronic resource] : study aid / N. I. Tarashchenko, O. P. Kuz, O. V. Drozdenko, O. V. Dolyanivska ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute ; transl. by G. M. Usyk. – Electronic text data (1 file: 3,04 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – 119 p. – Title from the screen.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19258
 
Language en
 
Format 119 p.
application/pdf
 
Publisher Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Kyiv