Запис Детальніше

РЕАКТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ У АСПЕКТІ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ)

Studia Philologica

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РЕАКТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ У АСПЕКТІ ПРИНЦИПІВ КООПЕРАЦІЇ ТА ВВІЧЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ)
 
Creator Макаревич, О.О.
 
Subject ооперація, ввічливість, кінодискурс, підліток, мовлення, стратегія, максими.
 
Description Класики прагматики визначали ефективність спілкування шляхом його аналізу і виявлення дотриманнямовцями принципів Ввічливості та Кооперації. Ефективність мовлення залежить від усвідомлення і при-йняття мовцями єдиної спільної цілі спілкування. Базою вдалої комунікації слугує створення середовищапозитивної взаємодії, що надає всі умови для втілення мовцями своїх стратегій спілкування. Комуніка-тивна практика свідчить про те, що мовлення, базоване на співпраці і ввічливості, являє собою радшеабстрактний образ, а не дійсний стан речей. У реальній комунікації підлітків відбувається постійне по-рушення вищезгаданих максим, зумовлене соціально-статусними характеристиками мовця та вікомзокрема, а також расою, рівнем освіти і соціальним прошарком.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor
 
Date 2017-09-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/191
 
Source Studia Philologica; № 7 (2017): Студія Філологіка
2412-2491
2311-2425
 
Language ukr
 
Relation http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/191/183
 
Rights Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).