Запис Детальніше

Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект
Состояние и перспектива учета расчетов по оплате труда: теоретический аспект
State and condition of the account of calculations on payment of salaries: theoretical aspekt
 
Creator Потриваєва, Наталя Володимирівна
Савченко, І. В.
Потриваева, Наталья Владимировна
Савченко, И. В.
Potryvaieva, Natalya
Savchenko, I.
 
Subject оплата праці
розрахунки
організація обліку
нарахування на заробітну плату
проблеми обліку
оплата труда
расчеты
организация учета
начисления на заработную плату
проблемы учета
salary
financial incentives
organization of accounting
 
Description Проаналізовано роль заробітної плати в сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано основні недоліки в обліку заробітної плати, що утворюються під час економічних перетворень. Наведено основні напрямки удосконалення та спрощення.
Проанализирована роль заработной платы в современных условиях хозяйствования. Обоснованы основные недостатки в учете заработной платы, которые образуются во время экономических преобразований. Приведены основные направления совершенствования
The paper explores the role of wages in the modern business environment. The basic defect in payroll generated during economic transformation. The basic directions of improvement and simplification of accounting wages in the modern business environment.
 
Date 2015-01-19T07:49:40Z
2015-01-19T07:49:40Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Потриваєва Н. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект / Н. В. Потриваєва, І. В. Савченко // Економічний форум. - 2014. – № 1. - С. 241-249.
http://hdl.handle.net/123456789/1093
 
Language other
 
Format application/pdf