Records

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

View Archive Info

 • » Соковмісний напій на основі молочної сироватки та екстракту гібіскуса
  Хома, О. М.; Усатюк, С. І.; Khoma, O. M.; Usatyuk, S. I.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Современные технологические аспекты производства шампанских виноматериалов
  Tkachenko, O. B.; Drevova, S. S.; Ткаченко, О. Б.; Древова, С. С.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Біологічна цінність білка біомаси макроміцета Trametes zonatus
  Тітова, Л. О.; Клечак, І. Р.; Titova, L. O.; Klechak, I. R.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної суміші
  Стешенко, О. М.; Steshenko, O. M.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Органічні кислоти в харчовій промисловості
  Сивак, Т. П.; Кушнірук, Н. В.; Suvak, T. P.; Kyshniryk, N. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Технологія вилучення ланоліну і його застосування в харчовій промисловості
  Семешко, О. Я.; Сарібєкова, Ю. Г.; Сарібєкова, Д. Г.; Semeshko, O. Ya.; Saribyekova, Yu. G.; Saribyekova, D. G.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Дослідження впливу процесу замочування волоського горіха на екстрактивну здатність білка
  Савчук, Ю. Ю.; Усатюк, С. І.; Savchuk, Y. Y.; Usatyuk, S. I.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Друковані нанофотонні елементи на основі наночастинок карбону для розумних паковань та...
  Сарапулова, О. О.; Шерстюк, В. П.; Швалагін, В. В.; Sarapulova, O. O.; Sherstiuk, V. P.; Shvalagin, V. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Перспективи використання нанотехнологій у виробництві харчових продуктів
  Півторак, І. І.; Григоренко, І. В.; Pivtorak, I. I.; Grigorenko, I. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберігання
  Надточій, В. М.; Nadtochiy, V. M.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Використання пряноароматичної та каротиновмісної сировини в технологіяї емульсійних...
  Івахно, О. О.; Лявинець, Г. М.; Іщенко, Т. І.; Гавриш, А. В.; Ivakhno, O. O.; Lyavinets, G. M.; Ischenko, T. I.; Gavrish, A. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Очищення – одна з головних операцій післязбиральної обробки зерна проса
  Лебедєв, В. І.; Калаянова, В. В.; Овсянникова, Л. К.; Lebedev, V. I.; Kalaianova, V. V.; Ovsiannikova, L. K.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Виробництво італійського печива Біскотті зі збалансованим рецептурним складом
  Григоренко, І. А.; Лазоренко, Н. П.; Grigorenko, I. A.; Lazorenko, N. P.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Перспективи використання нвч-хвиль для розморожування харчових продуктів
  Данильчук, Т. Є.; Кухтин, Микола Дмитрович; Danulchyk, T. Y.; Kuhtyn, M. D.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Нанотехнології в пакуванні харчових продуктів
  Грибович, Л. В.; Богданович, Л. О.; Несміянова, М. В.; Grybovych, L. V.; Bohdanovych, L. O.; Nesmiyanova, M. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Особливості протікання ферментації козиного молока
  Гребельник, О. П.; Hrebelnyk, O. P.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Обґрунтування доцільності використання сировини для виробництва смузі
  Босак, А. В.; Кухтин, Микола Дмитрович; Bosak, A. B.; Kuhtyn, M. D.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Переробка шкірок кавуна
  Богоніс, І. Ю.; Бейко, Л. А.; Bogonis, I. Y.; Beyko, L. A.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Біоупаковка як сучасна альтернатива пластику
  Артюх, Т. М.; Борщевська, Ю. А.; Чевпотенко, Ю. В.; Artyukh, T. M.; Borshchevcka, Y. A.; Chevpotenko, Y. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Перспективи застосування п’єзоелементів в альтернативній енергетиці
  Яремак, І. І.; Максим’юк, С. О.; Yaremak, I. I.; Maksymiuk, S. O.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных...
  Sayenko, Y. L.; Popov, A. S.; Саенко, Ю. Л.; Попов, А. С.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Математичні моделі надійності ремонтопридатного електрообладнання бурової установки
  Поточний, А. І.; Федорів, М. Й.; Potochnyi, A. I.; Fedoriv, M. J.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність заміни силових трансформаторів старих серій випуску
  Соломчак, А. О.; Solomchak, A. O.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі...
  Николин, П. М.; Николин, У. М.; Nykolyn, P. M.; Nykolyn, U. M.
  2014-11-19
  View Record | View Original
 • » Можливості і перспективи використання датчиків активного типу
  Некрашевич, О. В.; Nekrashevych, O. V.
  2014-11-19
  View Record | View Original
1 - 25 of 16142 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>