Запис Детальніше

Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні
Государственное финансирование социального развития населения в Украине
State funding for social development population in Ukraine
 
Creator Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
 
Subject соціальний розвиток
державне фінансування соціальної сфери населення
малозабезпечені верстви населення
соціальний захист населення
бюджет
социальное развитие
государственное финансирование социальной сферы населения
малообеспеченные слои населения
социальная защита населения
social development
state financing of the population
and social protection
budget
 
Description У статті досліджено основні аспекти державного фінансування соціального розвитку населення в Україні. Проаналізовано сучасний стан виплат соціальної підтримки в державі. З’ясовано основні причини низької ефективності державного фінансування соціального розвитку
населення.
В статье исследованы основные аспекты государственного финансирования социального развития населения в Украине. Проанализировано современное состояние выплат социальной поддержки в государстве. Выяснены основные причины низкой эффективности государственного финансирования социального развития населения.
In the article the basic aspects of the state financing of social development of population are investigational in Ukraine. The modern state of payments of social support is analysed in the state. Principal reasons of subzero efficiency of the state financing of social development of population are found out.
 
Date 2015-01-21T07:51:31Z
2015-01-21T07:51:31Z
2013
 
Type Other
 
Identifier Лункіна Т. І. Державне фінансування соціального розвитку населення / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2013. – Вип. 3. - С. 49-53.
http://hdl.handle.net/123456789/1108
 
Language other
 
Format application/pdf