Запис Детальніше

Сталий економічний розвиток України: сутність, значення

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сталий економічний розвиток України: сутність, значення
Устойчивое экономическое развитие Украины: сущность, значение
Sustainable economic development of Ukraine: nature, value
 
Creator Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
 
Subject зрівноважений (сталий) розвиток
стійкий розвиток
модель сталого економічного розвитку
ВВП на душу населення
рівень безробіття
уравновешенное (устойчивое) развитие
модель устойчивого экономического развития
ВВП на душу населения
уровень безработицы
balanced (sustainable) development
sustainable development
sustainable model of economic development
unemployment
 
Description У статті досліджено теоретичний аспект сталого економічного розвитку України.
Визначено сутність та значення даного поняття, досліджено один із основних індикаторів
розвитку країни – ВВП на душу населення в порівнянні з Російською Федерацією.
В статье исследован теоретический аспект устойчивого экономического развития
Украины. Определена сущность и значение данного понятия, исследовано один из основных
индикаторов развития страны - ВВП на душу населения в сравнение с Российской Федерацией.
 
Date 2015-01-21T08:03:43Z
2015-01-21T08:03:43Z
2013
 
Type Other
 
Identifier Лункіна Т. І. Сталий економічний розвиток України: сутність, значення / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2013. – Вип. 2. - С. 35-41.
http://hdl.handle.net/123456789/1109
 
Language other
 
Format application/pdf