Запис Детальніше

Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
Тенденции инновационного развития аграрного сектора экономики Украины
Trends of innovative development of the agrarian sector of economy in Ukraine
 
Creator Мельник, Ольга Іванівна
Мельник, Ольга Ивановна
Melnyk, Olga
 
Description Науковий керівник д.т.н.,проф. Наталя Сіренко
Наведено основні тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України в контексті стратегічних напрямів розвитку держави.Визначено основні складові досягнення стратегічних цілей інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.Наведено дані щодо результативності наукових досліджень і розробок в Україні та наукоємності аграрного сектора економіки України.Розкрито особливості та обґрунтовано доцільність подальшого сприяння розвитку аграрних кластерів на інноваційній основі.
Приведены основные тенденции инновационного развития аграрного сектора экономики Украины в контексте стратегических направлений развития государства.Определенно основные составляющие достижения стратегических целей инновационного обеспечения развития сельского хозяйства.Наведено данные по результативности научных исследований и разработок в Украине и наукоемкости аграрного сектора экономики Украини.Расскрыто особенности и обоснованно значимость дальнейшего содействия развитию аграрных кластеров на инновационной основе.
The article deals with main trends of innovative development of the agrarian sector of Ukraine's economy in the context of the strategic directions of development of the state . The basic components of the strategic goals of the innovation development of agriculture.The expediency of further assistance to development of the agricultural clusters-based innovation.
 
Date 2015-01-21T14:22:18Z
2015-01-21T14:22:18Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Мельник О. Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / О. Мельник // Kielce : Instytucjonalne otoczenie biznesu, 2014. – С. 216-222.
http://hdl.handle.net/123456789/1115
 
Language other
 
Format application/pdf