Запис Детальніше

Теоретичні засади формування системи управління державною власністю

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні засади формування системи управління державною власністю
 
Creator Шкільняк, Михайло Михайлович
 
Subject власність
ринкова економіка
державна власність
управління
майно
334.012.33
 
Description Розглянуто роль державної власності в економічному розвитку країни. Висвітлено погляди вчених економістів на категорію «власність». Запропоновано авторське бачення сутності державної власності.
In the article the role of public domain is examined in economic development of country. The looks of scientists of economists are illuminated to the category "property". Authorial vision of essence of public domain is offered.
 
Date 2011-09-21T08:27:24Z
2011-09-21T08:27:24Z
2011
 
Type Article
 
Identifier М.Шкільняк. Теоретичні засади формування системи управління державною власністю / М.Шкільняк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.45-50 - (економіка та управління національним господарством)
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1355
 
Language uk
 
Rights © „Галицький економічний вісник“
 
Coverage Тернопіль, Україна
 
Publisher Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя