Запис Детальніше

Рух матеріальних оборотних фондів і потреба в кредиті

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рух матеріальних оборотних фондів і потреба в кредиті
 
Creator Непран, Андрій Володимирович
 
Subject банківський кредит
товарно-матеріальні цінності
виробничі запаси
оборотність
оборотні фонди
виробничий процес
прискорення
уповільнення
336.01.23
 
Description Розглянуто закономірності відтворення матеріальних оборотних фондів у народному господарстві України за 2004–2009 рр. Уповільнення оборотності матеріальних оборотних засобів – важливий фактор, який значною мірою вплинув на зростання потреби в кредиті.
In the article conformities to law of reproduction of financial floating assets are examined in the national economy of Ukraine for 2004–2009 Deceleration of turnover of financial circulating assets is an important factor which to a great extent influenced on growth of requirement in a credit.
 
Date 2011-09-21T08:52:25Z
2011-09-21T08:52:25Z
2011
 
Type Article
 
Identifier А.Непран. Рух матеріальних оборотних фондів і потреба в кредиті / А.Непран // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.157-165 - (фінансово-кредитне забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів)
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1359
 
Language uk
 
Rights © „Галицький економічний вісник“
 
Coverage Тернопіль, Україна
 
Publisher Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя