Запис Детальніше

Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої
 
Creator Денисюк, О. В.
Denysyuk, O. V.
 
Subject корова
індекс стійкості лактації
молочна продуктивність
відтворювальна здатність
индекс устойчивости лактации
молочная продуктивность
воспроизводящая способность
cow Sustainability
Index lactation
milk yield
reproductive ability
 
Description Наведено результати досліджень молочної продуктивності та від-
творювальної здатності корів залежно від характеру лактаційної кри-
вої за індексами Тернера і Брууна. Встановлено достовірну різницю
за показниками молочної продуктивності та відтворювальної здат-
ності між худобою різних груп розподілу зі індексом Брууна. Певної
закономірності щодо ознак, які були предметом дослідження за ін-
дексом Тернера не встановлено. Визначено напрямок кореляційного
зв’язку між характером лактаційної кривої та показниками відтворної
здатності.
 
Date 2015-03-10T14:11:19Z
2015-03-10T14:11:19Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Денисюк О. В. Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої / О. В. Денисюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип 3 (79), Т. 1. – С. 169-174.
http://hdl.handle.net/123456789/1361
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет