Запис Детальніше

Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави
Международный опыт укрепления финансового потенциала государства.
International experience of strengthen the fi nancial capacity of the state.
 
Creator Костирко, Алла Георгіївна
Костырко, Алла Георгиевна
Kostyrko, Alla
 
Subject державні фінанси
фінансовий потенціал
управління державними фінансами
практикуюче співтовариство
внутрішній аудит
государственные финансы
финансовый потенциал
управления государственными финансами
практикующее сообщество
внутренний аудит
public finance
financial capacity
PFM Community of Practice
Internal Audit
 
Description У статті розглянуто міжнародне співробітництво України у сфері управління державними фінансами. За результатами дослідження виявлено можливості використання міжнародного досвіду щодо
нарощування фінансового потенціалу держави на основі побудови
ефективної системи фінансового контролю у використанні державних ресурсів.
В статье рассмотрено международное сотрудничество Украины в сфере
управления государственными финансами. По результатам исследования вы-
явлены возможности использования международного опыта наращивания
финансового потенциала государства на основе построения эффективной си-
стемы финансового контроля за использованием государственных ресурсов
The article deals with the international cooperation of Ukraine in the fi eld
of public fi nance. The study had revealed the possibility of using international
experience in increasing the fi nancial capacity of the state on the basis of an
effective system of fi nancial control using public resources.
 
Date 2015-03-10T14:19:05Z
2015-03-10T14:19:05Z
2014
 
Type Other
 
Identifier Костирко А. Г. Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави / А. Г. Костирко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (79), Т. 1. – С. 81-86.
http://hdl.handle.net/123456789/1362
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет