Запис Детальніше

Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами гіс grass

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами гіс grass
Особенности построения растровой гидрологически-корректной цифровой модели микро- и мезорельефа средствами ГИС GRASS.
Features of hydrologically correct raster digital model of micro- and mesorelief construction using GRASS GIS.
 
Creator Черлінка, В.Р.
Черлинка, В.Р.
Cherlinka, V.
 
Subject цифрова модель рельєфу (ЦМР)
регуляризовані напружені сплайни
структурні лінії
ГІС GRASS
digital elevation model (DEM)
regularized splines tense
structural lines
GIS GRASS
цифровая модель рельефа (ЦМР)
регуляризованное напряженные сплайны
структурные линии
ГИС GRASS
 
Description Розглянуто можливості побудови растрової гідрологічно-корек-
тної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами ГІС GRASS з
врахуванням структурних ліній антропогенного та природного похо-
дження. Показано, що для отримання адекватних результатів необ-
хідно включати в базову цифрову картографічну модель рельєфу,
яка є основою GRID-ЦМР, додаткові 2,5 та 3d-лінії та застосовувати
апроксимацію регуляризованими напруженими сплайнами.
Рассмотрены возможности построения растровой гидрологически-кор-
ректной цифровой модели микро- и мезорельефа средствами ГИС GRASS с
учетом структурных линий антропогенного и природного происхождения.
Показано, что для получения адекватных результатов необходимо включать
в базовую цифровую картографическую модель рельефа, которая является
основой GRID-ЦМР, дополнительные 2,5 и 3d-линии и применять аппроксима-
цию регуляризированными напряженными сплайнами.
The possibility of building a raster hydrologic-correct digital models of micro-
and meso-relief by means GRASS GIS on base of structural lines of anthropogenic
and natural origin is considered. It has been shown that to obtain adequate results
on the basic of digital mapping terrain model (which is the basis of GRID-DEM)
should be included the additional 2.5 and 3d-line and used an approximation to
regularized the spline with tension.
 
Date 2015-04-06T08:53:49Z
2015-04-06T08:53:49Z
2013
 
Type Other
 
Identifier Черлінка В. Р. Особливості побудови растрової гідрологічно-коректної цифрової моделі мікро- та мезорельєфу засобами гіс grass / В. Р. Черлінка // Вісник аграної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 4 (74), Т. 1. – С. 174-182.
http://hdl.handle.net/123456789/1549
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет