Запис Детальніше

Перспективи та проблеми машинобудування

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи та проблеми машинобудування
Перспективы и проблемы машиностроения
Prospects and problems of mechanical engineering
 
Creator Коротаєва, Юлія
Коротаева, Юлия
Korotaeva, Yulia
 
Subject машинобудування
експорт
імпорт
тенденції розвитку
продукція
engineering
exports
imports
tendencies of the development
production
658
 
Description У статті розглянуто сучасний стан машинобудування в Україні, виявлено проблеми та перспективи розвитку цієї галузі.
В статье рассмотрено современное состояние машиностроения в Украине, выявлены проблемы и перспективы развития этой отрясли.
The aim of the article is to study modern consisting of the Ukrainian mechanical engineering. Problems and prospects of development of this industry are exposed.
 
Date 2012-06-10T13:48:00Z
2012-06-10T13:48:00Z
2012-05
 
Type Article
 
Identifier Коротаєва Ю. Перспективи та проблеми машинобудування [Електронний ресурс] / Ю. Коротаєва // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 82-90. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12kyvtpm.pdf.
2223-3822
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1715
 
Language uk
 
Relation Випуск 1 (6);2012_6_011
 
Publisher ТНТУ, АСУ