Запис Детальніше

Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів
Systematization characteristics theoretical and digital basis and their application for projection a high purposeprocessors
 
Creator Волинський, О.
Пуюл, В.
Volynskyy, O.
Puyul, V.
 
Subject теоретико-числовий базис
базисна функція
кодова матриця
алгоритмічна складність
theoretical- digital basis
basis functions
code matrix
algorithmic complexity
681.325
 
Description Представлено класифікацію найбільш широко використовуваних теоретико-числових базисів, зокрема, проаналізовано взаємозв’язки між базисом Уолша, в середовищі якого базис Радемахера, а також окремі ортогональні функції, які з особливими рекурентними властивостями утворюють базис Галуа. Систематизовано характеристики ортогональних функцій та кодових матриць у різних теоретико-числових базисах. Проведено дослідження та оцінювання функціональних можливостей реалізації арифметики та базових функцій над числами в базисах Радемахера, Крестенсона та Галуа.
In this paper presents the classification of the most widely used theoretical-digital basis, analyzed the relationship between the Walsh basis in an environment whose Rademacher's basis, as well as separate orthogonal functions with special properties generate recurrent Galois's basis. The systematization of the functions and characteristics of orthogonal code matrices in various theoretical-digital basis. It was the research and evaluation of functionality and basic arithmetic functions over numbers in Rademacher's, Krestenson's and Galois's bases.
 
Date 2013-04-03T09:46:15Z
2013-04-03T09:46:15Z
2011-05-16
 
Type Article
 
Identifier Волинський О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / Волинський О., Пуюл В. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 3. — С.183-189. — (приладобудування та іформаційно-вимірювальні технології).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1939
 
Publisher Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011 рік, том 16, № 3