Запис Детальніше

Рекультивація земель

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рекультивація земель
 
Creator Письменний, Олег Володимирович
Письменный, Олег Владимирович
Pismenniy, Oleg
 
Subject походження техногенних ландшафтів
біосферні функції ґрунтів
процес техногенного впливу
ґрунтово-екологічні закони
ландшафтно-біокліматичний фон техногенезу
екологізовані проекти рекультивації земель
 
Description Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити фахівців
теорії і практики рекультивації порушених земель з нейтралізацією
екоцидних впливів гірничих робіт на довкілля і створенням
передумов активного самовідновлення родючих субстратів та
розвинути інтелектуальні здібності фахівців ОКР «магістр» у
процесі формування їх загальноосвітнього і світоглядного
мислення у напрямі ноосферної перспективи, що в епоху
глобалізації та інформаційного суспільства сприяє напрацюванню
екологічно орієнтованих шляхів раціонального використання
земель, у т.ч. рекультивованих.
 
Date 2017-06-14T08:00:21Z
2017-06-14T08:00:21Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Рекультивація земель [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр"спеціальності 201 "Агрономія" / уклад. О. В. Письменний. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 87 с.
http://hdl.handle.net/123456789/2099
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет