Запис Детальніше

Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
 
Subject Способи мічення тварин
форми зоотехнічного та племінного обліку.
племінний облік у тваринництв
зоотехнічний облік
Племінний облік
Зоотехнічна документація
Способи мічення тварин
 
Description У курсі лекцій викладено зміст питань щодо заповнення та порядку
використання в різних галузях тваринництва форм первинного
зоотехнічного, основного виробничо-зоотехнічного та племінного обліку,
наведено матеріали щодо автоматизації основних технологічних процесів
у молочному скотарстві та птахівництві. Вивчення здобувачами вищої
освіти дисципліни є складовою підготовки фахівця ступеня «бакалавр»
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
 
Date 2017-06-15T07:31:55Z
2017-06-15T07:31:55Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Баркарь Є. В. Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві [Електронний ресурс] : курс лекцій / Є. В. Баркарь ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 74 с.
http://hdl.handle.net/123456789/2119
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет