Запис Детальніше

Гігієна тварин та ветсанітарія

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Гігієна тварин та ветсанітарія
 
Creator Бондар, Алла Олександрівна
Бондарь, Алла Александровна
Bondar, Alla
 
Subject гігієна тварин
ветсанітарія
зоогігієнічні вимоги
самостійна робота
 
Description Пізнавальна діяльність здобувачів ступеня вищої освіти у процесі виконання
самостійної роботи характеризується високим рівнем самостійності та сприяє
залученню здобувачів до творчої активності. Самостійна робота передбачає поетапне
засвоєння нового матеріалу, повторення та закріплення, його застосування на
практиці. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту,
взаємозв’язку та характеру завдань.
Гігієна тварин та ветсанітарія [Електронний ресурс] : метод. реком. до самост роботи для здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнологія та біоінженерія" денної форми навчання / уклад. А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 39 с.
 
Date 2017-06-15T09:32:20Z
2017-06-15T09:32:20Z
2016
 
Type Book
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2124
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет