Запис Детальніше

Геологія і геоморфологія

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Геологія і геоморфологія
 
Creator Кутузаки, Ольга Миколаївна
Кутузаки, Ольга Николаевна
Kutuzaky, Ol'ha
 
Subject основи геоморфології
фізичні властивості мінералів
метаморфічні гірські породи
ендогенні та екзогенні процеси
 
Description Геологія – це фундаментальна наука, яка об’єднує споріднені науки, які
вивчають будову, речовинний склад, історію формування Землі та форм її
поверхні, а саме: динамічна геологія, тектоніка, мінералогія, петрографія,
кристалографія, палеонтологія, геофізика, геохімія та інші.
Робочою програмою дисципліни «Геологія та геоморфологія» та навчальним
планом спеціальності 193 Геодезія та землеустрій передбачено виконання
практичних робіт, які розподілені на два навчальні модулі: «Походження
речовинного складу та рельєфу земної кори», «Геологічні процеси, їх породо- та
рельєфоформуючі функції».
У методичних рекомендаціях розглядаються основні питання з петрографії
(магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи) та динамічної геології
(ендогенні та екзогенні процеси), а також основи геоморфології. У результаті
виконання практичних робіт здобувач вищої освіти повинен знати та вміти
визначати фізичні властивості мінералів, породоутворюючі мінерали, магматичні,
осадові та метаморфічні гірські породи, їх властивості, а також визначати
геологічну будову за даними буріння і будувати геологічні розрізи.
 
Date 2017-08-08T07:15:11Z
2017-08-08T07:15:11Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Геологія і геоморфологія [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 193 "Геодезія та землевпорядкування"денної форми навчання / уклад. О. М. Кутузаки. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 48 c.
http://hdl.handle.net/123456789/2179
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет