Запис Детальніше

Міжнародне право

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Міжнародне право
 
Creator Гусенко, Анжела Анатоліївна
Гусенко, Анжела Анатолиевна
Husenko, Anzhela
 
Subject Право міжнародних договорів
Право зовнішніх зносин
Право міжнародних організацій
Міжнародні стандарти
Співробітництво держав
сутність міжнародного права
 
Description В умовах здійснення економічних, політичних, правових та інших реформ в Україні та
історічних змін на міжнародній арені розкриваються нові можливості галузей міжнародного права,
створюються його нові інститути та галузі. Також зростає роль України як повноправного суб’єкта
міжнародного права, зокрема у міжнародному нормотворчому процесі, співробітництві держав у
боротьби зі злочинністю, праві міжнародних організацій, міжнародному гуманітарному праві,
міжнародному морському праві тощо.
Дані методичні рекомендації призначені для закріплення знань з міжнародного права,
пристосування їх до практичних ситуацій у повсякденному житті, вироблення навичок пошуку,
тлумачення норм міжнародного права, імплементації у національне законодавство та їх
застосування. Саме цього потребують справжні фахівці – правознавці.
 
Date 2017-08-08T07:48:58Z
2017-08-08T07:48:58Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Міжнародне право [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних завдань для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 6.030601 "Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi" денної форми навчання / уклад. А. А. Гусенко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 39 с.
http://hdl.handle.net/123456789/2184
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет