Запис Детальніше

Фінансовий облік

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фінансовий облік
 
Creator Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubіnіna, Marina
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Потриваева, Наталья Владимировна
Potryvaieva, Natalya
Ксьонжик, Ірина Володимирівна
Ксенжик, Ирина Владимировна
Ksyonzhik, Iryna
Чебан, Юлія Юріївна
Чебан, Юлия Юрьевна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Сырцева, Светлана Владимировна
Syrtseva, Svitlana
Кузьома, Віталій Вікторович
Кузёма, Виталий Викторович
Kuz'oma, Vitaliy
Лугова, Ольга Іванівна
Луговая, Ольга Ивановна
Lugova, Olga
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
 
Subject фінанси
бухгалтерський облік
фінансова діяльність
сільськогосподарські підприємства
 
Description Виробнича практика з фінансового обліку є подовженням
освітнього процесу і важливим етапом у підготовці фахівців. Вона є
однією із форм адаптації здобувачів вищої освіти до умов та
характеру майбутньої професії та передбачає набуття практичних
навиків роботи в ринкових умовах господарювання, вміння
самостійно вести аналітичну та дослідну роботу з обраної
спеціальності.
 
Date 2017-08-08T12:33:08Z
2017-08-08T12:33:08Z
2016
 
Type Book
 
Identifier Фінансовий облік [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навчання / уклад. [М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва, І. В. Ксьожик та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2188
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет