Запис Детальніше

Облік і звітність в оподаткуванні

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Облік і звітність в оподаткуванні
 
Creator Лагодієнко, Наталія Володимирівна
Лагодиенко, Наталья Владимировна
Lahodiyenko, Natalia
 
Subject ведення обліку в системі оподаткування
Організація обліку
поняття податку
Податковий облік
 
Description Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» є набуття
теоретичних та практичних навичок щодо організації податкового обліку на
підприємствах України; засвоєння особливостей обліку операцій з метою
нарахування та сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів) та
складання податкової звітності.
Метою робочого зошита є формування системи знань з ведення обліку і
звітності в оподаткуванні, засвоєння здобувачами вищої освіти вимог
законодавчо-нормативних актів з питань оподаткування, методичних прийомів
і техніки облікового оформлення податкових розрахунків, складання первинних
документів, порядку заповнення облікових регістрів та форм податкової звітності.
Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу обліку і
звітності в оподаткуванні, який начитується студентам на 4 курсі, законодавчо-
нормативних актах, а також на вивченні рекомендованих навчально-методичних
матеріалів. На початку кожної теми, стисло наводяться основний її зміст,
запропоновані завдання для перевірки теоретичного та практичного матеріалу,
питання для перевірки знань.
 
Date 2017-08-09T05:44:13Z
2017-08-09T05:44:13Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс] : робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. Н. В. Лагодієнко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 45 с.
http://hdl.handle.net/123456789/2189
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет