Запис Детальніше

Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Financial market of Ukraine: current situation, problems and development prospects
 
Creator Шишпанова, Наталія Олександрівна
Шишпанова, Наталия Александровна
Shyshpanova, Nataliya
Іванов, А. О.
Ivanov, Andriy
 
Subject фінансовий ринок
банківський сектор
фондовий ринок
фінансова нестабільность
поліпшення фінансового ринку
financial market
banking
stock market
financial instability
improving financial market.
 
Description У статті досліджено сучасний стан фінансового ринку України, проаналізовано
стан банківського сектору, фондового та страхового ринку. Встановлено, що зміни в
динаміці низки показників, що характеризують стан вітчизняного фінансового ринку,
дозволяють зробити висновок про наявність негативних тенденцій його розвитку і
структурних перетворень. У статті обґрунтовано, що у сфері підвищення
ефективності функціонування фінансового ринку України потрібно сформувати
державну політику, що включала б єдиний збалансований комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення стабільності фінансової системи, запобігання відпливу
капіталів, раціональне використання фінансових ресурсів. Визначено напрями
реалізація, яких буде сприяти подальшому розвитку фінансового ринку України, а саме:
створення ефективної системи регулювання та нагляду за діяльністю небанківських
фінансових установ; створення дієздатної системи гарантування вкладів населення;
та запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
This article explores the current state of the financial market of Ukraine, analyzed the
state of the banking sector, insurance and stock market. Established that changes in the
dynamics of indicators characterizing the state of the domestic financial market, lead to the
finding of the negative trends of development and structural transformation. The article
substantiates that in improving the functioning of the financial market of Ukraine should
create public policy that would include only a balanced set of measures aimed at ensuring the
stability of the financial system, to prevent capital flight, the rational use of financial
resources. The ways of implementation, which will further the development of the financial
market of Ukraine, namely: an effective system of regulation and supervision of non-bank
financial institutions; the creation of a functioning system of guaranteeing deposits; and the introduction of a funded pension system.
 
Date 2017-11-24T11:57:57Z
2017-11-24T11:57:57Z
2017
 
Type Other
 
Identifier Шишпанова Н. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний документ] / Н. О. Шишпанова, А. О. Іванов // Modern Economics. - 2017. - Вип. 1. - С. 66-72. - Електр. текст. дані. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/shyshpanova.pdf.
http://hdl.handle.net/123456789/2418
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет