Запис Детальніше

Місце праці у соціальному способі життя

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Місце праці у соціальному способі життя
Место работы в социальном образе жизни
Place of work in a social way of life
 
Creator Лесік, Ірина Миколаївна
Бугровенко, Валентин Евгенійович
Лесик, Ирина Николаевна
Бугровенко, Валентин Евгеньевич
Lesik, Iryna
Bygrovenko, Valentin
 
Subject Труд
безработица
социометрический диагноз
потребности
Праця
безробіття
соціомедичний діагноз
потреби
Labor
unemployment
sociometric diagnosis
needs
 
Description У роботі розглянуто категорію «праця», як спосіб самореалізації людини в суспільному житті, як один із факторів виробництва, як визначальний чинник соціально-економічного прогресу. Визначено негативні наслідки незайнятості.
В работе рассмотрено категорию «труд», как способ самореализации человека в общественной жизни, как один из факторов производства, как определяющий фактор социально-экономического прогресса. Определены негативные последствия незанятости.
The article considers the category of "work" as a way of self-realization of a person in public life, as one of the factors of production, as a determining factor of socio-economic progress. The negative consequences of unemployment are determined.
 
Date 2018-02-20T13:06:43Z
2018-02-20T13:06:43Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Бугровенко В. Є. Місце праці у соціальному способі життя / І. М. Лесік, В. Є. Бугровенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 8-9 квітня 2016 року. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. ІІ.– С. 132-135.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2647
 
Language other
 
Format application/pdf