Запис Детальніше

Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку
Analysis of reproduction qualities of sows of different genealogical families and age
Анализ воспроизводственных качеств свиноматок различных генеалогических семейств и возраста
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
 
Subject Свиноматка
відтворювальні якості
структура стада
Свиноматка
воспроизводственные качества
структура стада
Sow
reproduction qualities
structure of herd
 
Description Проаналізовано відтворювальні якості свиноматок різних родин за даними першого та другого опоросів. Встановлено вірогідний вплив родинної приналежності на багатоплідність свиноматок та масу одного порося при відлученні, родинної приналежності та віку в опоросах на кількість поросят при відлученні та масу гнізда при відлученні, віку в опоросах на збереженість. Запропоновано змінити структуру стада основних свиноматок за рахунок збільшення питомої ваги тварини родин Снежинки та Волшебниці.
Reproduction qualities of sows of different families are analysed on the basis of these first and second farrows. Reliable influence of belonging to family on twins of sows and mass of one pigling is set at weaning, belonging to family and age in farrows on the amount of piglings at weaning and mass of nest at weaning, age in farrows on safety. It is suggested to change the structure of herd of basic sows due to gain in specific weight of animal families of Snejinka and Volshebnica.
Проанализированы воспроизводственные качества свиноматок различных семейств на основе данных первого и второго опоросов. Установлено достоверное влияние принадлежности к семейству на многоплодие свиноматок и массу одного поросенка при отъёме, принадлежности к семейству и возраста в опоросах на количество поросят при отъёме и массу гнезда при отъёме, возраста в опоросах на сохранность. Предложено изменить структуру стада основных свиноматок за счет увеличения удельного веса животных семейств Снежинки и Волшебницы.
 
Date 2018-03-07T08:41:15Z
2018-03-07T08:41:15Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Баркарь Є. В. Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку / Є. В. Баркарь // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – Вип.3(56). – Т. 2, Ч. 2 – С. 160-166.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2814
 
Language other
 
Format application/pdf