Запис Детальніше

Аналіз біохімічних показників сироватки крові свиней великої білої породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз біохімічних показників сироватки крові свиней великої білої породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні
Анализ биохимических показателей сыворотки крови свиней крупной белой породы в зависимости от классов распределения по живой массе при рождении
Analysis of biochemical features of blood’s plazma of white large breed of pigs depending on the classes of distribution after their living mass while being born
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
 
Subject Свині
велика біла порода
сироватка крові
біохімічні показники
класи розподілу
жива маса при народженні
крупная белая порода
сыворотка крови
биохимические показатели
классы распределения
живая масса при рождении
large white breed
biochemical parameters
distribution classes
live weight at birth
 
Description Досліджено біохімічні показники сироватки крові свиней великої білої породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні та їх зв’язок з живою масою при народженні та в 2 місяці. Встановлено вірогідні залежності між живою масою при народженні та вмістом загального білку в сироватці крові у свинок класу М+.
Исследованы биохимические показатели сыворотки крови свиней крупной белой породы в зависимости от классов распределения по живой массе при рождении и их связь с живой массой при рождении и в 2 месяца. Установлены достоверные зависимости между живой массой при рождении и содержанием общего белка в сыворотке крови у свинок класса М+.
There were investigated biochemical features of blood’s plazma of White Large breed of pigs depending on the classes of pig’s distribution after their living mass while being born and after 2 month of their birth. Reliable dependences between the living mass while being born and the capacity of general protein of blood’s plazma of pigs admitted in the class M+.
 
Date 2018-03-07T08:46:53Z
2018-03-07T08:46:53Z
2006
 
Type Article
 
Identifier Баркарь Є. В. Аналіз біохімічних показників сироватки крові свиней великої білої породи залежно від класів розподілу за живою масою при народженні / Є. В. Баркарь // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : Редакційний видавничий відділ МДАУ. – Вип. 4 (38). – 2006. – С. 221-225.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2815
 
Language other
 
Format application/pdf