Запис Детальніше

Використання кнурів-плідників м’ясних порід для підвищення відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Використання кнурів-плідників м’ясних порід для підвищення відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи
Использование хряков-производителей мясных пород для повышения воспроизводственных качеств свиноматок крупной белой породы
Use of breeders producing meat breeds to increase reproductive qualities of sows of large white breed
 
Creator Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
Орлова, Оксана Віталіївна
Орлова, Оксана Витальевна
Orlova, Oksana
 
Subject Свиноматки
кнури-плідники
відтворювальні якості
велика біла порода
ландрас
п’єтрен
хряки-производители
воспроизводственные качества
крупная белая порода
Sows
boars
reproduction quality
large white breed
landrace
pietrain
 
Description У статті проаналізовано відтворювальні якості свиноматок великої білої породи за результатами їх схрещування із кнурами порід ландрас та п’єтрен. Встановлено, що помісні свиноматки генотипу велика біла × ландрас при схрещуванні їх із кнурами породи п’єтрен відрізняються найкращими відтворювальними якостями.
В статье проанализированы воспроизводственные качества свиноматок крупной белой породы по результатам их скрещивания с хряками пород ландрас и пьетрен. Установлено, что поместные свиноматки генотипа крупная белая × ландрас при скрещивании их с хряками породы пьетрен отличаются лучшими воспроизводственными качествами.
The article analyzes the reproductive qualities of large white breed sows as a result of their crossing with boars landrace and pietrain. It is found that sows of the local genotype large white × landrace by crossing them with pietrain boars show the best reproductive qualities.
 
Date 2018-03-07T08:55:39Z
2018-03-07T08:55:39Z
2017
 
Type Article
 
Identifier Баркарь Є. Використання кнурів-плідників м’ясних порід для підвищення відтворювальних якостей свиноматок великої білої породи / Є. Баркарь, О. Орлова // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали XXIX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 29. – С. 266-269.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2817
 
Language other
 
Format application/pdf