Запис Детальніше

Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів формування організму

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів формування організму
Сравнительный анализ ДНК-полиморфизму структурных генов белков у коров разных типов формирования организма
Comparative analysis of DNА-protein genes polimorfizm strukturnyh cows different types of forming organism
 
Creator Каратєєва, Олена Іванівна
Каратеева, Елена Ивановна
Karateeva, Helena
Тарасюк, Сергій Іванович
Тарасюк, Сергей Иванович
Tarasyuk, Sergey
 
Contributor Гиль, Михайло Іванович, науковий керівник
Гиль, Михаил Иванович, научный руководитель
Gill, Mikhail, scientific director
 
Subject інтенсивність формування організму
поліморфізм
локус
капа-казеїн
бета-лактоглобулін
интенсивность формирования организма
полиморфизм
локус
капа-казеин
бета-лактоглобулин
intensity of formation of the body
polymorphism
locus
kapa-casein
beta-lactoglobulin
 
Description Тарасюк С. І. Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів формування організму / С. І. Тарасюк, О. І. Каратєєва // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2012. – Вип. 5 (67). – С. 177–184.
Проведено порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів та оцінений їх вплив на ознаки молочної продуктивності залежно від інтенсивності формування організму тварини. Встановлено можливість застосування генетичних маркерів в селекції корів різних порід молочного напряму продуктивності.
Изучено сравнительный анализ ДНК-полиморфизма структурных генов белков и их влияние на признаки молочной продуктивности в зависимости от интенсивности формирования организма животного. Установлена возможность применения генетических маркеров в селекции коров разных пород молочного направления продуктивности.
Studied comparative analysis of DNС polymorphism of the structural protein genes and their effect on milk yield signs, depending on the intensity of the formation of the animal. The possibility of the use of genetic markers in breeding cows of different breeds of dairy production.
 
Date 2018-03-07T09:18:34Z
2018-03-07T09:18:34Z
2012
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2822
 
Language other
 
Format application/pdf