Запис Детальніше

О исходных предпосылках по современной поверхностной обработке почвы и посеве

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title О исходных предпосылках по современной поверхностной обработке почвы и посеве
 
Creator Храмов, Микита Сергійович
Храмов, Никита Сергеевич
Khramov, Mykyta
 
Description В печати специалисты аграрной науки и фермеры уделяют больше
внимания нормам высева, вопросам полегания посевов, применению
минеральных удобрений и другим вопросам связанных с обработкой почв и
посева. Установлено, что при использовании классической обработки почвы
затрачивается большое количество ресурсов, а самое главное, происходят
процессы деградации плодородного слоя почвы. Поэтому требуется переход к минимализации процессов обработки почвы путем создания комбинированных
машин и агрегатов. Другим вопросом является норма высева, которая
является показателем урожайности. Опытным путем установлено, что
уменьшение нормы высева способствует увеличению урожайности.
У пресі фахівці аграрної науки і фермери приділяють більше уваги
нормам висіву, питань вилягання посівів, застосування мінеральних добрив та
інших питань пов'язаних з обробкою грунтів та посіву. Встановлено, що при
використанні класичної обробки грунту витрачається велика кількість
ресурсів, а найголовніше, відбуваються процеси деградації родючого шару
грунту. Тому потрібен перехід до мінімалізації процесів обробки грунту
шляхом створення комбінованих машин і агрегатів. Іншим питанням є норма
висіву, яка є показником врожайності. Дослідним шляхом встановлено, що
зменшення норми висіву сприяє збільшенню врожайності.
 
Date 2018-06-01T11:27:27Z
2018-06-01T11:27:27Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Храмов М. С. О исходных предпосылках по современной поверхностной обработке почвы и посеве / М. С. Храмов // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу 20 - 22 квітня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2016. - С. 144-150.
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3907
 
Language other
 
Format application/pdf
 
Publisher Миколаївський національний аграрний університет