Запис Детальніше

Освіта як детермінанта соціально-економічних перетворень у суспільстві

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Освіта як детермінанта соціально-економічних перетворень у суспільстві
 
Creator Винник, Тетяна Михайлівна
 
Contributor Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 
Date 2015-12-29T16:24:28Z
2015-12-29T16:24:28Z
2015-04-16
2015-04-16
 
Type Article
 
Identifier Винник Т. Освіта як детермінанта соціально-економічних перетворень у суспільстві / Винник Тетяна // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору», 6 травня 2015 р. — Т. : Крок, 2015 — С. 120-122. — (Секція 4. Інституційне забезпечення розвитку економічних систем у національних та міждержавних вимірах).
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6876
Vinnik T. (2015) Osvita yak determinanta sotsialno-ekonomichnykh peretvoren u suspilstvi. Materials of Ukrainian scientific conference with international participation "Prospects of development of economic systems in the environment globally oriented transformation space" (Tern., May 6, 2015), pp. 120-122 [in Ukrainian].
 
Language uk
 
Relation Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору»
Materials of Ukrainian scientific conference with international participation "Prospects of development of economic systems in the environment globally oriented transformation space"
 
Rights © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
 
Format 120-122
 
Coverage 6 травня 2015 р.
May 6, 2015
Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
 
Publisher Крок
Krok