Запис Детальніше

Passive thermostabilization of medical thermography camera optical system

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Passive thermostabilization of medical thermography camera optical system
 
Creator Muraviov, Oleksandr
 
Subject athermalization
medical thermograph
optical system
535.317
 
Description Медичне теплобачення - це безконтактний, швидкий та неінвазивний засіб діагностики багатьох відомих захворювань. До теперішнього часу розроблені критерії діагностики теплової візуалізації більш ніж двохсот захворювань та патологічних станів, і цей список постійно поповнюється. При аналізі інформації термограми та постановці діагнозу існують певні правила і закономірності. Наприклад, зареєстрована різниця температур в 1-2°С на протилежно симетричних ділянках тіла свідчить про наявність патології організму. Зокрема, при новоутвореннях зміна температури в більшу сторону вказує на злоякісне переродження, а в меншу - на доброякісну природу пухлини.
Медичне теплобачення - це метод, що дозволяє динамічно спостерігати і контролювати ефективність лікування, загоєння ран на різних стадіях морфогенезу та запобігати можливого розвитку ускладнень. Використання термографів є дуже ефективним та інформативним засобом для обстеження пацієнтів для виявлення запальних процесів на ранніх стадіях захворювання.
Medical heat vision is method allows to observe in dynamic and control the effectiveness of treatment, healing of wounds at different stages of morphogenesis and also prevent the possible development of complications. Thermograph using is a highly effective and informative means of patients screening for the detection of inflammatory processes in the early disease stages.
Медицинское тепловидение - это метод, который позволяет наблюдать в динамике и контролировать эффективность лечения, заживление ран на разных стадиях морфогенеза, а также предотвращать возможное развитие осложнений. Использование термографа является высокоэффективным и информативным средством диагностики пациентов для выявления воспалительных процессов на ранних стадиях заболевания.
 
Date 2018-11-23T15:39:01Z
2018-11-23T15:39:01Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Muraviov, O. V. Passive thermostabilization of medical thermography camera optical system / O. V. Muraviov // Приладобудування: стан і перспективи : збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції. – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 144.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25164
 
Language en
 
Format С. 144
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ
 
Source Приладобудування: стан і перспективи : збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-технічної конференції