Запис Детальніше

A case of gastroesophageal reflux disease with erosive ulcerative reflux esophagitis

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title A case of gastroesophageal reflux disease with erosive ulcerative reflux esophagitis
 
Creator Ballout Merna
 
Subject gastroesophageal reflux
erosive ulcerative reflux
 
Description Scientific supervisors: Zhuravka N. V., assistant; Bogun L. V., PhD, associate professor
Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 28-29 березня 2019 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 319-320.
 
Date 2019-06-13T09:31:25Z
2019-06-13T09:31:25Z
2019-05
 
Type Other
 
Identifier Электронный ресурс: http://im.medicine.karazin.ua/downloads/abs/Журавка Merna_06.2019.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14820
 
Language en