Запис Детальніше

The qwality of life of patients with a sick sinus syndrome depending on the pulse blood pressure level one year after cardiac pacemaker implantation

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The qwality of life of patients with a sick sinus syndrome depending on the pulse blood pressure level one year after cardiac pacemaker implantation
 
Creator Al-Mter Muhtadi Jabbar Abdulzahr
 
Subject sick sinus sindrom
 
Description Scientific supervisor: Pochynska M. V ., PhD. assistant
Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 28-29 березня 2019 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 313-314.
 
Date 2019-06-13T13:12:39Z
2019-06-13T13:12:39Z
2019-05-14
 
Type Other
 
Identifier тронный ресурс: http://im.medicina. karazin.ua/downloads/abs/Починская тезы_05.2019.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14827
 
Publisher тронный ресурс: http://im.medicina. karazin.ua/downloads/abs/Починская тезы_05.2019.pdf