Запис Детальніше

Features of pneumonia on the background of chronic obstructive pulmonary disease: clinical case

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Features of pneumonia on the background of chronic obstructive pulmonary disease: clinical case
 
Creator Boakye-Yiadom Valentina
 
Subject pneumonia
chronic obstructive pulmonary disease
 
Description Scientific supervisors: assistant of department Skokova N.I., assoc. prof. Shevchuk M. I.
Актуальні питання сучасної медицини: Тези доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців 28-29 березня 2019 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 320-321.
 
Date 2019-06-13T13:31:29Z
2019-06-13T13:31:29Z
2019-05
 
Type Other
 
Identifier Электронный ресурс: http://im.medicine.karazin.ua/downloads/abs/Журавка yaz 05.2019Скокова Boakye–Yiadom Valentina abstract 05_2019.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14828
 
Language en